PERSBERICHT | JOYinCARE Group naar nieuwe groeifase met aandeelhouder Knop Investments

Amsterdam, 28 december 2023 – De Nederlandse zorghulpmiddelenproducent en -serviceverlener JOYinCARE Group verwelkomt Knop Investments als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Knop Investments neemt de aandelen over van Karmijn Kapitaal, waarnaast het managementteam aanblijft als significante aandeelhouder. Sinds 2020 heeft Karmijn Kapitaal, samen met het management van JOYinCARE, de positie van het bedrijf verstevigd en groei gerealiseerd.

JOYinCARE Group heeft een sterke positie in de ouderen-, gehandicapten- en revalidatiezorg. JOYinCARE is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van til- en transferhulpmiddelen die de fysieke belasting voor zorgverleners verminderen. Onder begeleiding van Karmijn heeft de zorggroep onlangs haar eerste internationale stappen gezet en is begin 2023 servicespecialist TR-Care overgenomen, waarmee het onderhoud van zorghulpmiddelen aan het portfolio is toegevoegd. Met de overname zijn ook specialistische zorghulpmiddelen, zoals plafondliften, breder verkrijgbaar geworden. Tot de zorggroep hoort ook Confexion, een naaiatelier voor op-maat-gemaakte tilbanden, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Robert van Leeuwen, CEO van JOYinCARE Group, zegt: “Met Karmijn als aansturende aandeelhouder hebben we JOYinCARE geprofessionaliseerd en onze producten en service- en onderhoudsdiensten verder ontwikkeld. Onze volgende ambitie is om verder te groeien en ook internationaal impact te gaan maken met onze innovatieve til- en transferhulpmiddelen. Hiervoor hebben we met Karmijn de eerste stappen inmiddels gezet. Met Knop Investments kunnen we onze groeiambities in deze nieuwe fase gaan verwezenlijken. Het is onze missie om de zorg ondanks de huidige uitdagingen beschikbaar en betaalbaar te houden.”

Mens en duurzaamheid centraal

Knop Investments investeert in middelgrote ondernemingen waarbij mens en duurzaamheid centraal staan. De focus is gericht op de lange termijn, ten behoeve van toekomstige generaties. De nieuwe investering in JOYinCARE sluit hierop aan. Met de bestaande directie zal de huidige strategie worden voortgezet, waarbij Loes Schilderink, Directeur Innovatie, en Wybren Terpstra, Algemeen Directeur TR-Care, tot de directie van JOYinCARE Group zullen toetreden.

Eric Jan Vink, namens Knop Investments, zegt: “Goede zorg draagt bij aan ons welzijn. Met JOYinCARE delen we een duurzame visie die centraal staat in de volgende fase voor de zorggroep. We gaan voor een langdurige samenwerking. Karmijn Kapitaal en management hebben hiervoor een sterke basis neergezet. Als eerste investering van Knop Investments bevinden de bedrijven binnen de JOYinCARE Group zich in het hart van onze thema’s waaraan wij actief een bijdrage willen leveren.”

Ad van Herpen, Investment Manager Karmijn Kapitaal, zegt: “De afgelopen vier jaar hebben we intensief met het management van JOYinCARE samengewerkt om een sterke organisatie neer te zetten. Onder meer door het verder ontwikkelen van producten en het creëren van een breder aanbod naar de verschillende zorgkanalen. Ook hebben we een goed en divers managementteam kunnen samenstellen. We dragen met trots en vertrouwen het stokje over aan Knop Investments. In onze ogen zijn zij de juiste partner voor JOYinCARE om in deze nieuwe fase de groei voort te zetten.”

***

Noot voor redactie

Karmijn Kapitaal en de betrokken partijen zullen geen financiële gegevens rond de overname verstrekken.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Chris Peters, Cognito Media, namens Karmijn Kapitaal

chris@cognitomedia.nl

06 39 411 265 

Over JOYinCARE Group
JOYinCARE Group staat voor meer plezier in de zorg. Dit doen we door fysieke belasting stap voor stap en vanuit de bron aan te pakken. Waarom? Om de zorg zowel nu als in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden met de maximale eigenwaarde voor de cliënt. Samen met zorgverleners, cliënten en paramedici bedenken we oplossingen voor elke unieke behoefte.

JOYinCARE Group bestaat uit JOYinCARE, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van til- en transferhulpmiddelen, Confexion, het naaiatelier voor op-maat-gemaakte tilbanden, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, en TR-Care, leverancier en full-serviceverlener van zorghulpmiddelen.

Over Karmijn Kapitaal

Karmijn Kapitaal is een investeringsfonds dat participeert in Nederlandse MKB-ondernemingen met een divers managementteam, danwel een management dat met behulp van Karmijn wil werken aan een hogere mate van diversiteit. Karmijns aanpak is gericht op continuïteit van de bedrijven waarin zij investeert. Het fonds is van mening dat daarvoor niet alleen de traditionele economische en financiële factoren van belang zijn en daarom richt het zich daarnaast actief op de balans tussen hardere en zachtere waarden als medewerkerstevredenheid, creativiteit en goede persoonlijke relaties. Karmijn zet diversiteit in als middel om betere bedrijven te helpen creëren.

Over Knop Investments
Knop Investments is een actieve aandeelhouder gericht op de lange termijn. We ondersteunen ondernemers die onze waarden onderschrijven. We streven naar een duurzaam rendement en bouwen voort op wat we hebben voor toekomstige generaties.

Knop Investments investeert in Nederlandse bedrijven met een operationele winst tussen de €2 miljoen en €10 miljoen. We zijn een generalistische investeerder met speciale aandacht voor actuele thema's zoals grondstoffenschaarste en individuele kwaliteit van leven. Enerzijds zijn dit ondernemingen die actief het gebruik van grondstoffen verminderen, waaronder het reduceren van gebruik van fossiele energie. Anderzijds zijn dit bedrijven die een bijdrage leveren aan de individuele kwaliteit van leven, bijvoorbeeld in de vorm van zorg, scholing of gelijkwaardigheid van kansen.