Werkwijze depot

Herverstrekken van zorghulpmiddelen

TR-Care wil een actieve bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg. Met onze aanpak van optimaal voorraadbeheer, actief herverstrekken en maximaliseren van de levensduur van zorghulpmiddelen werken wij kostenbesparend. U heeft niet altijd dezelfde of evenveel hulpmiddelen nodig. Wij zorgen dat u altijd beschikt over het juiste hulpmiddel op de juiste plaats. En gebruikt u hulpmiddelen tijdelijk niet, dan plaatsen wij ze voor u in depot, totdat u ze weer nodig heeft. U kunt kiezen voor opslag binnen uw instelling of bij TR-Care. Combinatie van beide is ook mogelijk!


TR-Care zorgt dat het depot dichtbij is, actueel blijft en snel inzetbaar is. Met onze locatie in Ede zijn wij goed in staat om uw depot meteen op te slaan en te beheren. De bewaking en controle, ophalen en bezorgen, wordt door TR-Care verzorgd. Wij beschikken over eigen logistiek om hulpmiddelen op te halen en te bezorgen. 

Depotadministratie

We richten het digitale depot zo in dat u direct inzicht heeft in:

 • Alle in depot staande hulpmiddelen
 • Per hulpmiddelencategorie gesorteerd
 • Status van hulpmiddel
 • Eigenschappen hulpmiddel middels foto uniek product

Inname van hulpmiddel na ontvangst ophaalopdracht
Wij halen het hulpmiddel wat niet meer benodigd is binnen 3 werkdagen op en transporteren het middel naar het centrale of lokale depot. De inname opdracht wordt dezelfde dag administratief verwerkt waardoor status in het systeem aangeeft dat middel beschikbaar is voor herverstrekking.

Keuring en beoordeling herinzetbaarheid
De keuring geschiedt aan de hand van checklisten op categorieniveau en specifieke merken en types. Voor tilliften geldt daarnaast altijd een keuring volgens NEN 7506 norm door onze gecertificeerde monteur. Elk onderdeel wordt nagelopen en elke functie getoetst. De technische staat wordt op ieder onderdeel afgevinkt op de checklist welke gearchiveerd wordt in het productdossier. Op basis hiervan wordt de herinzetbaarheid beoordeeld. Vanaf dit moment – binnen 1 dag na inname- is het hulpmiddel te reserveren voor een andere  afdeling. Alleen bij niet herstelbare constructieschade, waardoor veiligheid niet langer gewaarborgd is, wordt afkeur aangevraagd.

Proces Depot

Het depot beheer proces bestaat uit de volgende stappen:

 1. ophalen van hulpmiddelen
 2. reinigen en repareren van hulpmiddelen
 3. registreren en inzichtelijk maken in web applicatie
 4. opslaan van hulpmiddelen
 5. actief beheer, door nieuwe aanvragen te checken in depot
 6. klaarmaken van hulpmiddelen voor nieuwe locatie
 7. leveren van de voorzieningen op de nieuwe locatie

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!