Bedpanspoeler: BOY K4

Infectierisico aanmerkelijk lager dankzij gebruik urinezaksnijder

5 tot 10% van alle opgenomen patiënten in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis wordt getroffen door uitbraken van infecties, deels veroorzaakt door micro-organismen die aanwezig zijn in feces en/of urine. De pospoeler/bedpanspoeler en urinezaksnijder Boy K4 voorkomt deze uitbraken.

De bedpanspoeler Boy K4 is ontwikkeld om de verwerking van katheterzakken verantwoord en hygiënisch te laten plaatsvinden. Het risico van overdracht van micro-organismen of aanraking met medicatie wordt met het gebruik van Boy K4 doorbroken. Daarnaast vallen katheterzakken onder het medisch afval, wat hoge verwerkingskosten met zich mee brengt. Boy K4 is een investering waarmee deze kosten (flink) teruggedrongen kunnen worden.

Voor meer informatie, lees ons artikel 'Infectierisico aanmerkelijk lager dankzij gebruik urinezaksnijder' voor alle informatie over onze urinezaksnijder en bedpanspoeler.