Mytylschool Gabriël: Karel Pelger

Karel Pelger is fysiotherapeut en preventiemedewerker bij de Mytylschool Gabriël. Mytylschool Gabriël biedt kinderen van 4 t/m 20 jaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Kinderen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, lichamelijke of een meervoudige beperking of een chronische/langdurige ziekte worden op deze school ondersteund om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Zodat zij als volwaardig mens een plek kunnen verwerven binnen onze samenleving. De medewerkers van Mytylschool Gabriël zetten zich hiervoor elke dag weer in met heel veel plezier, energie en toewijding!

De Mytylschool Gabriël is onderdeel van een samenwerking van 4 organisaties:
Mytylschool Gabriël – biedt speciaal en voorgezet  speciaal onderwijs
Cello – ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking
SWZ – biedt buitenschoolse en logeeropvang
Tolbrug specialistische revalidatie – biedt specialistische revalidatiebehandelingen

Zorghulpmiddelen
Ongeveer 3,5 jaar geleden heeft Mytylschool Gabriël een nieuwe locatie, met een nieuw pand, gekregen. Dit pand moest volledig voorzien worden van zorghulpmiddelen om optimaal integrale zorg en onderwijs te kunnen bieden. Elke dag worden de medewerkers opnieuw uitgedaagd om dit zo goed mogelijk te doen. De dynamische en uitdagende leer- en leefomgeving van de mytylschool wordt voorzien van zorghulpmiddelen van TR-Care, met als doel: optimaal steun bieden om zo het beste uit elk kind te halen.
“TR-Care was een nieuwe partij voor ons, dan is het altijd afwachten hoe de contacten gaan verlopen. We zijn enorm positief verrast, door de goede service, door het fijne contact, maar vooral door de goede kwaliteit van de producten!”

Onderhoudscontract
Naast fysiotherapeut, is Karel Pelger als preventiemedewerker ook verantwoordelijk voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden. “Veiligheid moet altijd voorop staan, daarom hebben wij vanaf het begin een onderhoudscontract afgesloten met TR-Care. TR-Care komt met een vast regelmaat onze hulpmiddelen controleren en onderhouden. De jongens kennen inmiddels ons pand en hoeven niet meer aan de hand meegenomen te worden. Als ik of één van onze facilitaire medewerkers bel, is TR-Care direct bereid om langs te komen.
Dit geldt ook wanneer we advies nodig hebben voor het gebruik van onze hulpmiddelen, onze accountmanager Ellen staat direct voor ons klaar. De lijnen zijn kort en persoonlijk, dat maakt de samenwerking fijn!

Meer informatie over Mytylschool Gabriël?
http://www.mytylschool-gabriel.nl/