Hands-off in Rijndam Revalidatie

Hands-off in Rijndam Revalidatie

In Rijndam Revalidatie Rotterdam is een nieuwe spoelkeuken geïnstalleerd. De bedpanspoelers in de spoelkeuken zijn voorzien van de allernieuwste technische snufjes.

De renovatie van de Rijndamlocatie aan de Westersingel in Rotterdam vordert gestaag. Het wordt een volledig toekomstbestendig gebouw. TR-Care adviseerde de revalidatie instelling in de ontwikkeling van desinfectieruimte. Deze is nu volgens de laatst geldende infectiepreventie richtlijnen ingericht. Het handen-af-principe was hierbij heel belangrijk. Zo is de spoelkeuken voorzien van een in- en uitgang en een vaste werkrichting voor vuile materialen en schone materialen.

Nelleke van der Wekke, inkoper Rijndam: “Wij doen sinds jaren zaken met TR-Care. De contacten zijn erg zinvol en leuk en er wordt continu meegedacht over complexe situaties. Binnen Rijndam Revalidatie vinden persoonlijk contact erg belangrijk. TR-Care zorgt hierbij voor de juiste adviezen”

TR-Care heeft speciaal voor Rijndam een bedpanspoeler ontwikkeld die geheel is ingericht voor de verwerking en desinfectie van meerdere katheterzakken tegelijk. Nu kunnen veel katheterzakken tegelijk worden verwerkt. Dat is wel zo makkelijk voor de verpleging. Bovendien is er geen sprake meer van contact van het verpleegkundig team en lichaamsvloeistoffen. Zo dragen we graag bij aan de veiligheid. 

Rob Olivier, technisch verantwoordelijke van Rijndam hierover: “Veel leveranciers leveren een katheterzaksnijder waarbij het proces 7 minuten duurt en maar 1 zak tegelijk verwerkt, dit duurt voor ons te lang. TR-Care heeft de juiste doorontwikkeling gemaakt en ervoor gezorgd dat dit proces wordt versneld. Dit is echt een uitkomst!”

TR-Care wenst Rijndam Revalidatie Rotterdam veel werkplezier met deze unieke en innovatieve desinfectieruimte.

Bent u nieuwsgierig naar deze innovatie? Bel dan met onze binnendienst voor meer infomatie.