Klant aan het woord

De Hoogstraat
Revalidatiegeneeskundig netwerk in de regio Utrecht voor kinderen en volwassenen.

“Proactief meedenken, net een stap meer doen dan we vragen en altijd op zoek naar nieuwe kansen binnen de revalidatiesector. Dat is typisch TR-Care. De samenwerking met TR-Care ervaar ik als zeer prettig. We kunnen altijd op hen rekenen. Als zich bij De Hoogstraat een urgente situatie voordoet - er is bijvoorbeeld een tijdelijke tillift nodig - dan kunnen wij ervan op aan dat de mensen van TR-Care dit op korte termijn kunnen regelen.

Plezierig, omdat het revalidatieproces geen vertraging optreedt. Onze relatie met TR-Care zie ik dan ook niet zozeer als één van vraaggestuurde leverancier en opdrachtgever, maar meer als strategisch partnerschap. En zo hoop ik ook in de toekomst met hen samen te blijven werken.”

Rico Wilpstra, Inkoper